• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7712/VPCP-CN năm 2018 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu Trung tâm du lịch thác Bản Giốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7712/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7712/VPCP-CN
V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu TT du lịch thác Bản Giốc.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại văn bản số 1816/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 về việc điều chỉnh cục bộ đối với quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, VH, TT&DL, NG, QP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, KGVX, QHQT;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7712/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 15/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7712/VPCP-CN

419

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391042