• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 772/GSQL-GQ1 năm 2013 đưa hàng về bảo quản do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 772/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 772/GSQL-GQ1
V/v đưa hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 17/13 RF-HQ ngày 02/8/2013 của Công ty TNHH Royal Foods (nơi gửi có Cục Hải quan tỉnh Long An và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho) đề nghị về việc giải quyết cho Công ty được mang hàng về bảo quản để phục vụ sản xuất, tránh hư hỏng hàng hóa, giảm chi phí kho bãi, trong trường hợp Công ty hiện nay không còn nợ kết quả kiểm tra chuyên ngành của lô hàng nhập khẩu nào.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị đơn vị chỉ đạo kiểm tra, giải quyết vụ việc và trả lời cho doanh nghiệp. Trường hợp Công ty thuộc diện phải đưa vào Danh sách doanh nghiệp không được mang hàng về bảo quản thì hướng dẫn cho Công ty liên hệ với cơ quan kiểm tra chất lượng tiến hành nhanh các việc lấy mẫu, kiểm tra, ra kết quả kiểm nhanh làm cơ sở cho cơ quan hải quan thông quan nhanh hàng hóa cho doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Royal Foods (thay trả lời)
(Lô 19-20, KCN Mỹ Tho, Tiền Giang);
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 772/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 772/GSQL-GQ1

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204289