• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7772/VPCP-KGVX năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về phát triển dịch vụ du lịch đêm ở Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7772/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7772/VPCP-KGVX
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo Tiền phong điện tử ngày 11 tháng 9 năm 2020 có bài viết “Kinh tế đêm Hà Nội: Cần đặc sản hút khách”, trong đó thông tin: Theo chuyên gia, du lịch ban ngày chỉ chiếm 30%, còn 70% doanh thu dịch vụ ở khung giờ tối đến đêm. Ngành du lịch đêm phát triển phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của du khách, rất cần có dịch vụ đặc sắc để thu hút du khách, không phải tư duy của nhà quản lý.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan đề xuất giải pháp phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT, CA, YT, GTVT;
- UBND các tỉnh, TP: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế, Cần Thơ, Lâm Đồng, Kiên Giang và Tp Hồ Chí Minh.
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3).đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7772/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 17/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7772/VPCP-KGVX

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453038