• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 7799/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Cần kéo đẩy tàu bay do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7799/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7799/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Cần kéo đẩy tàu bay

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Cung cấp Thiết bị và Dịch vụ Bảo dưỡng Hàng không.
(Tầng 1, sảnh B, tòa nhà NTS, sân bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 404/AVPM-CV ngày 09/10/2017 của Công ty cổ phần Cung cấp Thiết bị và Dịch vụ Bảo dưỡng Hàng không về việc đề nghị làm rõ mã HS cho cần kéo đẩy tàu bay. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 16, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo mô tả hàng hóa và tài liệu gửi kèm công văn số 404/AVPM-CV ngày 09/10/2017 của Công ty, mặt hàng có bản chất là một ống thép (Model JTOWversa1 dài 4m và JTOWversa3 dài 5,12m), không gắn động cơ máy móc, một đầu gắn móc để móc vào xe kéo và một đầu có các chốt, khóa để nối với càng trước máy bay. Mặt hàng được gắn với hai bánh xe và hệ thống nâng hạ bằng thủy lực để dễ dàng vận hành bằng sức người. Mặt hàng dùng để kết nối giữa xe kéo đẩy và máy bay, không phải là bộ phận của máy bay, phù hợp phân loại thuộc nhóm 73.26 “Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép”, phân nhóm 7326.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 7326.90.99 “- - - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty cổ phần Cung cấp Thiết bị và Dịch vụ Bảo dưỡng Hàng không biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục Kiểm định HQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-Hoàng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Điều 16. Phân loại hàng hóa
...
2. Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7799/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 28/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7799/TCHQ-TXNK

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368623