• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Công văn 785/TCHQ-GSQL năm 2018 về hồ sơ hải quan đối với việc đổi tên công ty do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 785/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 785/TCHQ-GSQL
V/v hồ sơ hải quan đối với việc đổi tên công ty

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh.
(đ/c: 79 Hoàng Dư Khương, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nng)

Trả lời công văn số 44/CV-PK ĐN ngày 31/01/2018 của Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh về việc hỗ trợ thay đổi tên công ty trên hệ thống khai báo hải quan và giấy phép kinh doanh miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh được sử dụng hồ sơ do phía nước ngoài cung cấp như bill, invoice, packing list đứng tên Công ty TNHH kinh doanh miễn thuế Phú Khánh (tên cũ của đơn vị trước khi đổi tên) để thực hiện các thủ tục nhập khẩu hàng hóa do Công ty TNHH kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh khai báo đúng quy định đến ngày 10/2/2018 theo đề xuất tại công văn số 44/CV-PK ĐN nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ, CNTT&TKHQ (để
biết);
- Cục HQ TP Đà Nng (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Khánh Hòa (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 785/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 785/TCHQ-GSQL

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375055