• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 792/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn hồ sơ thanh khoản của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 792/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 792/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn hồ sơ thanh khoản

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
(địa chỉ: thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 2106/2014/CV ngày 06/06/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home về việc hướng dẫn hồ sơ thanh khoản, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính), hồ sơ thanh khoản đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng hóa cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu tiếp tục sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu thì người xuất khẩu tại chỗ ngoài việc phải nộp/xuất trình các chứng từ theo quy định, phải cung cấp hợp đồng mua bán hàng hóa có chỉ định giao hàng tại Việt Nam, hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định nhận hàng tại Việt Nam (đối với người nhập khẩu tại chỗ).

Do vậy, khi nộp hồ sơ thanh khoản, ngoài việc phải nộp 01 bản chụp hợp đồng mua bán, Công ty phải nộp 01 bản chụp hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng gia công nếu người nhập khẩu tại chỗ được thương nhân nước ngoài, bên đặt gia công chỉ định nhận hàng tại Việt Nam để cơ quan Hải quan có cơ sở xác định nguyên liệu, vật tư nhập khẩu tại chỗ để tiếp tục sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Điều 117. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan thực tế đã sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu ra nước ngoài, đã nộp thuế nhập khẩu.

...

7. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng hoá cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu tiếp tục sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu; hồ sơ gồm:

...

d) Hợp đồng mua bán hàng hoá có chỉ định giao hàng tại Việt Nam (đối với người xuất khẩu), hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công có chỉ định nhận hàng tại Việt Nam (đối với người nhập khẩu): nộp 01 bản chụp;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 792/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 17/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 792/GSQL-GQ2

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235916