• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự


 

Công văn 7927/BCT-ATMT năm 2017 về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 7927/BCT-ATMT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7927/BCT-ATMT
V/v tăng cường công tác quản lý VLNCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian gần đây thông tin trên báo chí đưa nhiều tin bài về việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) để khai thác khoáng sản gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội như: Việc nổ mìn khai thác đá tại khu vực mỏ Lèn Chùa thuộc khối 6, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; ảnh hưởng do nổ mìn khai thác đá tại Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group thuộc xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa và nổ mìn khai thác đá tại núi Lộc Môn của Công ty TNHH MTV Xi măng Trung Sơn thuộc xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình...

Măc dù, ngày 05 tháng 7 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN trong đó giao trách nhiệm cụ thcho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung cụ thể đ thực hiện tốt công tác quản lý VLNCN, tuy nhiên, nhng sự việc liên quan đến ảnh hưởng do nổ mìn vẫn tiếp tục xảy ra.

Đ tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội trong công tác sử dụng VLNCN, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Công Thương, các cơ quan liên quan đến quản lý VLNCN thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm việc kiểm tra thực tế, thẩm định, hậu kiểm trong công tác cấp phép sử dụng VLNCN, đặc biệt yêu cầu doanh nghiệp sử dụng VLNCN xây dựng các biện pháp đảm bảo giảm thiểu tối đa ảnh hưởng do bụi, chấn động, tiếng ồn và đá văng khi nổ mìn đối với các khu vực dân cư, công trình cần bảo vệ.

2. Có kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các đơn vị sử dụng VLNCN về phương án nổ mìn; điều chỉnh kịp thời khi phương án chưa phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đi cho khu vực dân cư. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng VLNCN không tuân thủ theo đúng thiết kế, phương án nổ mìn hoặc hộ chiếu nổ mìn đã được ký duyệt.

3. Giao các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu kiện của nhân dân về ảnh hưởng do nổ mìn, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội tại các khu vực, vị trí nhạy cảm.

Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đôn đốc, tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7927/BCT-ATMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 29/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7927/BCT-ATMT

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365115