• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

 

Công văn 7929/BGTVT-KCHT năm 2013 thỏa thuận kết nối tuyến đường sắt chuyên dùng của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển vào ga Bỉm Sơn Công nghiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 7929/BGTVT-KCHT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7929 /BGTVT-KCHT
V/v Thỏa thuận kết nối tuyến đường sắt chuyên dùng của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển vào ga Bỉm Sơn Công nghiệp.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 579/PL – ĐTXD ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển về việc đề nghị thỏa thuận kết nối tuyến đường sắt chuyên dùng vào ga Bỉm Sơn Công nghiệp; ý kiến của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công văn số 1887/ĐS–CSHT ngày 30 tháng 7 năm 2013 về việc kết nối tuyến đường sắt chuyên dùng vào ga Bỉm Sơn Công nghiệp. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Với mục tiêu làm tăng thị phần vận tải đường sắt, làm giảm tình trạng quá tải cho hệ thống đường bộ, giảm tai nạn giao thông đường bộ, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất của doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải đồng ý với đề nghị của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển về việc kết nối nhánh đường sắt chuyên dùng phục vụ xếp dỡ của nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển vào ga Bỉm Sơn Công Nghiệp với các nội dung sau:

1. Địa điểm xây dựng: tại Ga Bỉm Sơn Công Nghiệp, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Vị trí kết nối dự kiến: tại Km 3 + 879 đường số 4 ga Bỉm Sơn Công nghiệp thuộc tuyến nhánh Ciment Bỉm Sơn.

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của đường sắt chuyên dùng (khu vực kết nối):

- Khổ đường: 1000 mm

- Bề rộng nền đường: ≥ 5m

- Kiến trúc tầng trên:

+ Ray P43/TVBT liền khối, phụ kiện đàn hồi;

+ Ghi sử dụng: Ghi tg1/9.

- Thông tin tín hiệu: theo hệ thống thông tin tín hiệu của tuyến nhánh đường sắt Ciment Bỉm Sơn.

4. Kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu, sửa chữa: do Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển chi trả.

5. Phương án vận tải: tổ chức dồn toa xe vào đường sắt chuyên dùng xếp dỡ của nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển do trực ban ga Bỉm Sơn Công nghiệp điều hành.

6. Biện pháp đảm bảo an toàn: Khi xây dựng mới đường nhánh chuyên dùng phục vụ xếp dỡ của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển tại ga Bỉm Sơn Công nghiệp phải xây dựng đồng thời hệ thống thông tin, tín hiệu, thiết bị chặn xe, hệ thống kho bãi, điện chiếu sáng, cứu hỏa ... kèm theo.

Trên đây là ý kiến thỏa thuận kết nối nhánh đường sắt chuyên dùng phục vụ xếp dỡ của nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển vào ga Bỉm Sơn Công nghiệp, tuyến nhánh đường sắt Ciment Bỉm Sơn. Yêu cầu Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển căn cứ thực hiện và triển khai các bước tiếp theo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Đinh La Thăng (báo cáo);
- Cục Đường sắt VN (phối hợp);
- Tổng công ty Đường sắt VN (phối hợp);
- Công ty TNHH MTV QLĐS Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KCHTGT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7929/BGTVT-KCHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 06/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7929/BGTVT-KCHT

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204701