• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 794/GSQL-TH năm 2013 về trả lời vướng mắc của Hải quan địa phương do Cục Giám sát Quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 794/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 794/GSQL-TH
V/v Trả lời vướng mắc của Hải quan địa phương

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 2746/HQHCM-GSQL về việc thực hiện điểm 2 công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 và công văn số 3937/TCHQ-GSQL ngày 16/7/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan, có ý kiến như sau:

Ngày 13/8/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 10645/BTC-TCHQ về việc tăng cường quản lý hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác. Theo đó, công văn này sẽ thay thế nội dung quy định hàng gửi kho ngoại quan để tạm nhập - tái xuất phải nộp các loại thuế liên quan được nêu tại điểm 2 phần I công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013, thay thế điểm 2 công văn số 8909/BTC-TCHQ ngày 10/7/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu, VT, TH (3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

2. Thông báo dừng làm thủ tục đưa hàng từ nước ngoài vào kho ngoại quan đối với một số mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm: rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu, ô tô du lịch dưới 24 chỗ ngồi và các mặt hàng được áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan, gồm: đường, muối, trứng gia cầm, có vận đơn phát hành sau ngày Bộ Tài chính có công văn này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
I. Thời hạn nộp thuế

...

2. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất bao gồm cả trường hợp gửi kho ngoại quan để tạm nhập - tái xuất phải tạm nộp các loại thuế liên quan (như hàng hóa nhập khẩu kinh doanh) vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc; Khi tái xuất sẽ được hoàn trả.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
2. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất bao gồm cả trường hợp gửi kho ngoại quan để tạm nhập - tái xuất phải tạm nộp các loại thuế liên quan (như hàng hóa nhập khẩu kinh doanh) vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc; Khi tái xuất sẽ được hoàn trả.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 794/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 20/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 794/GSQL-TH

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205059