• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Thức ăn chăn nuôi

 

Công văn 7960/TCHQ-TXNK năm 2014 về mã số HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7960/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7960/TCHQ-TXNK
V/v mã số HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4932/HQHP-KTSTQ ngày 16/6/2014 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc xử lý hoàn thuế, không thu thuế mặt hàng NLSX thức ăn chăn nuôi. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 21/01/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 994/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; theo đó: Trên cơ sở ý kiến của Bộ NNPTNT, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Bộ NNPTNT các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi áp dụng mã HS đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam như sau: Từ ngày 10/8/2012 trở về trước, mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được áp mã HS theo các Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 và Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ ngày 10/8/2012 trở đi, mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu áp mã HS theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với thực tế hàng hóa nhập khẩu của các công ty nêu tại công văn số 4932/HQHP-KTSTQ ngày 16/6/2014 dẫn trên để xác định mã số HS, mức thuế suất và xử lý số tiền thuế bị truy thu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng để được giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7960/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7960/TCHQ-TXNK

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237360