• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 803/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 803/BGDĐT-GDTrH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 803/BGDĐT-GDTrH
V/v điu chnh khung kế hoạch thi gian năm học 2019-2020 (ln 2)

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

Kính gi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương

Trưc diễn biến phức tp ca Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 như sau:

- Kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.

- Thi trung học phổ thông quốc gia t ngày 08 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020.

Trên cơ sở khung kế hoạch thời gian nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở li, bo đảm an toàn, phù hp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại đa phương.

Trong thi gian học sinh ngh học ở trưng, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương ch đạo Sở Giáo dục và Đào to tiếp tục soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dn ca Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai các hình thức dy học qua internet, trên truyền hình; t chc ôn tập, kiểm tra công nhận kết qu học tp qua internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.

Bộ Giáo dục và Đào to tiếp tục bám sát tình hình din biến và kiểm soát dch bệnh đểng dẫn kịp thi các đa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính ph báo cáo);
- PTTgCP V
ũ Đc Đam (để o cáo);
- Ban Ch
đạo quc gia (để o cáo);
- B Y tế (để phi hợp ch đạo);
- Các thành viên BCĐ B GDĐT (để thc hiện);
- Các sở GDĐT (để thực hiện);
-
Lưu: VT, GDTrH.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 803/BGDĐT-GDTrH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phùng Xuân Nhạ
Ngày ban hành: 13/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 803/BGDĐT-GDTrH

1.474

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
436973