• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 8206/BTC-TCHQ năm 2014 về hoàn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nguyên liệu giấy do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 8206/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8206/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam.
(Lô CN7, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, xã Minh Khai, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01-060314/GS ngày 6/3/2014 của Công ty CP Mặt trời Vàng Việt Nam phản ánh vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nguyên liệu giấy có tờ khai nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ tháng 2/2009 đến tháng 5/2010 theo công văn số 607/BTC-TCHQ ngày 11/1/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; khoản 4 Điều 19 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính Phủ (nay là khoản 4 Điều 15 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính Phủ);

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 607/BTC-TCHQ ngày 11/1/2013 của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ kết quả kiểm tra đối với 58 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu giấy của Công ty CP Mặt trời Vàng Việt Nam trong khoảng thời gian từ 02/2009-5/2010, 262 tờ khai xuất khẩu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện hướng dẫn tại công văn số 607/BTC-TCHQ ngày 11/1/2013 của Bộ Tài chính thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Mặt trời vàng Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Điều 19. Hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các trường hợp sau đây:
...
4. Hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 15. Hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các trường hợp sau đây:
...
4. Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 19. Hoàn thuế

1. Đối tượng nộp thuế được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:
...
d) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8206/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8206/BTC-TCHQ

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236932