• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đường sắt


 

Công văn 8240/VPCP-CN năm 2019 về phương án thiết kế, thi công ga C9 thuộc Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8240/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8240/VPCP-CN
V/v phương án thiết kế, thi công ga C9 thuộc Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- B Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 267/BC-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2019) tại báo cáo về quá trình nghiên cứu, thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thi công ga ngầm C9 (ga Hồ Hoàn Kiếm) thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Về phương án thiết kế, thi công nhà ga C9 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất đảm bảo đúng quy định pháp luật về di sản văn hóa (văn bản số 635/VPPC-CN ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ). Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp có ý kiến chính thức bng văn bản v phương án do y ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất, gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đ
am, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- C
ác Bộ: GTVT, XD, TNMT, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, QHQT;
- Lưu: VT, CN (2).
y

KT. Bộ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8240/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8240/VPCP-CN

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425160