• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


 

Công văn 8253/VPCP-QHĐP năm 2017 về thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8253/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8253/VPCP-QHĐP
V/v thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan: Ủy ban Dân tộc, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về Báo cáo số 288/BC-HĐDT14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về “Kết quả thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và min núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là min núi, vùng cao”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao các bộ, ngành, địa phương liên quan:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tiếp thu các nội dung liên quan; xem xét, xử lý các đề xuất, kiến nghị tại Báo cáo số 288/BC-HĐDT14 nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Báo cáo sao gửi kèm theo)

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan và địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP
CP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg và các PTTg, Các Cục, Vụ: KSTT, KGVX, KTTH, NC, NN, TCCV;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).NQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8253/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 08/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8253/VPCP-QHĐP

215

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365277