• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật điện lực


 

Công văn 8399/VPCP-CN năm 2020 về thông tin Báo Đầu tư phản ánh ý kiến chuyên gia về mục tiêu Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8399/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8399/VPCP-CN
V/v thông tin Báo Đầu tư phản ánh ý kiến chuyên gia về một số mục tiêu trong Đề án Quy hoạch điện VIII.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Báo Đầu tư ngày 01 tháng 10 năm 2020 có nội dung phản ánh: Nhiều chuyên gia cho rằng, các mục tiêu được nêu trong Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) khá lớn, không dễ thực hiện nếu so với hiện trạng ngành điện hiện nay. Đề án có nhắc tới các giải pháp về giá điện và huy động vốn đầu tư, nhưng khá chung chung nên sẽ là thách thức lớn khi muốn huy động 12 - 13 tỷ USD/năm cho ngành điện.

Về thông tin phản ánh nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến giao Bộ Công Thương nghiên cứu trong quá trình xây dựng, ban hành và quản lý Quy hoạch điện VIII.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Báo Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8399/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 07/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8399/VPCP-CN

233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455073