• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 84296/CT-HTr năm 2015 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 84296/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84296/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần du lịch Kim Liên.
(Địa chỉ: S 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. MST: 0100107067)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 92/CV-KL ngày 06/12/2015 của Công ty Cổ phần du lịch Kim Liên (gọi tắt là Công ty Kim Liên) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 16, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về giá tính thuế đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành:

“16. Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT.

Giá tính thuế được xác định theo công thức sau:

Giá tính thuế =

Giá trọn gói

1 + thuế suất

Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động du lịch trọn gói được kê khai, khấu trừ toàn bộ theo quy định.

Ví dụ 42: Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hợp đồng du lịch với Thái Lan theo hình thức trọn gói 50 khách du lịch trong 05 ngày tại Việt Nam với tổng số tiền thanh toán là 32.000 USD. Phía Việt Nam phải lo chi phí toàn bộ vé máy bay, ăn, ở, thăm quan theo chương trình thỏa thuận; trong đó riêng tiền vé máy bay đi từ Thái Lan sang Việt Nam và ngược lại hết 10.000 USD. Tỷ giá 1 USD = 20.000 đồng Việt Nam.

Giá tính thuế GTGT theo hợp đồng này được xác định như sau:

+ Doanh thu chịu thuế GTGT là:

(32.000 USD - 10.000 USD) x 20.000 đồng = 440.000.000 đồng

+ Giá tính thuế GTGT :

440.000.000 đồng

 = 400.000.000 đồng

1 + 10%

Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh được kê khai khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động du lịch chịu thuế GTGT.

Ví dụ 43: Công ty du lịch Hà Nội thực hiện hợp đồng đưa khách du lịch từ Việt Nam đi Trung Quốc thu theo giá trọn gói 400 USD/người đi trong năm ngày, Công ty du lịch Hà Nội phải chi trả cho Công ty du lịch Trung Quốc 300 USD/người thì giá (doanh thu) tính thuế của Công ty du lịch Hà Nội là 100 USD/người (400 USD - 300 USD).”

Căn cứ Công văn số 5349/TCT-CS ngày 11/12/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Kim Liên ký hợp đồng dịch vụ du lịch với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Chi nhánh Nghệ An) đi du lịch Bắc Kinh - Trung Quốc, sau đó Công ty Kim Liên ký hợp đồng thuê Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Việt Global (gọi tắt là Công ty Việt Global) để thực hiện hợp đồng tổ chức tour du lịch đã ký với Chi nhánh Nghệ An thì việc xuất hóa đơn được thực hiện như sau:

Khi Công ty Việt Global xuất hóa đơn cho Công ty Kim Liên các khoản thu của khách hàng để chi cho khoản chi phí tại nước ngoài như: phí sân bay, chi phí du lịch tại nước ngoài... (nếu có chứng từ hợp pháp) được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT.

Khi Công ty Kim Liên xuất hóa đơn cho Chi nhánh tỉnh Nghệ An các khoản thu của khách hàng để chi cho khoản chi phí tại nước ngoài như: phí sân bay, chi phí du lịch tại nước ngoài... (nếu có chứng từ hợp pháp) cũng được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT theo quy định.

Cục thuế thành phố Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần du lịch Kim Liên được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 84296/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 29/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 84296/CT-HTr

2.444

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302297