• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 851/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng biểu tượng và cảnh quan tại ngã tư Đôn Chương Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 851/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 851/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư Dự án xây dựng biểu tượng và cảnh quan tại ngã tư Đôn Chương Khu di tích QG đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (Công văn số 3406/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng biểu tượng và cảnh quan tại ngã tư Đôn Chương Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng biểu tượng và cảnh quan tại ngã tư Đôn Chương Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg: Vũ Đức Đam, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, XD, VH, TT&DL;
- VPCP: BTCN, các Phó CN: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 851/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 851/VPCP-KTN

2.155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302604