• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Chuyển mục đích sử dụng đất

 

Công văn 8518/VPCP-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Khương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8518/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8518/VPCP-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Khương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2856/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 7 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Khương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét lại việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Khương vì Khu công nghiệp Hòa Khương chưa có trong quy hoạch các Khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Vụ III;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8518/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 11/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8518/VPCP-KTN

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209972