• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế

 

Công văn 8581/VPCP-QHQT năm 2013 cơ chế ủy quyền đàm phán, ký Điều ước quốc tế về ODA và nguồn vốn vay ưu đãi khác với Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8581/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8581/VPCP-QHQT
V/v cơ chế ủy quyền đàm phán, ký Điu ước quc tế về ODA và nguồn vốn vay ưu đãi khác với ADB và WB.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 164/TTr-NHNN ngày 24 tháng 9 năm 2013) về việc áp dụng cơ chế ủy quyền chung cho một số đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đàm phán, ký Điều ước quốc tế về ODA và nguồn vốn vay ưu đãi khác với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ủy quyền cho đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt nước CHXHCN Việt Nam làm Trưởng đoàn đàm phán các điều ước quốc tế về ODA và các nguồn vốn ưu đãi khác với WB/ADB sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đàm phán điều ước quốc tế. Ngân hàng Nhà nước thống nhất với Bộ Ngoại giao về danh sách cán bộ được ủy quyền làm Trưởng đoàn đàm phán.

2. Đồng ý ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Phó Thống đốc Lê Minh Hưng được thay mặt nước CHXHCN Việt Nam ký điều ước quốc tế về ODA và nguồn vốn vay ưu đãi khác với WB/ADB sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý ký điều ước quốc tế.

3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, PL, TCCV; cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) AT.

Bộ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8581/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 14/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8581/VPCP-QHQT

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209933