• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 859/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn tính bù giá cho hạng mục đảm bảo giao thông thủy phục vụ thi công Dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên QL2C do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 859/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn tính bù giá cho hạng mục đảm bảo giao thông thủy phục vụ thi công Dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên QL2C.

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Thăng Long

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 300/QLDA2 ngày 05/03/2014 của Ban Quản lý dự án Thăng Long về việc đề nghị hướng dẫn cách tính bù giá cho hạng mục đảm bảo giao thông thủy phục vụ thi công Dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C. Sau khi xem xét văn bản và các hồ sơ tài liệu gửi kèm, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng.

Trường hợp nêu tại văn bản số 300/QLDA2, trong bảng phân tích đơn giá ca máy tại phụ lục kèm theo Hợp đồng số 138/ĐBGTT-HĐVT ngày 27/01/2010 ký giữa Ban Quản lý dự án Thăng Long với đơn vị thực hiện việc Đảm bảo giao thông thủy (tài liệu gửi kèm văn bản số 300/QLDA2) thì đơn giá nhân công lái tàu, xuồng trong thời gian thường trực tại công trường làm công tác Đảm bảo giao thông thủy và trong thời gian tàu, xuồng hoạt động điều tiết Đảm bảo giao thông thủy đều như nhau. Do đó, căn cứ các thỏa thuận tại Hợp đồng số 138/ĐBGTT-HĐVT, việc điều chỉnh giá nhân công khi nhà nước thay đổi chính sách tiền lương được thực hiện cho cả hai trường hợp trên theo đúng nội dung quy định tại Điều 29 (Điều chỉnh giá hợp đồng) trong Hợp đồng số 138/ĐBGTT-HĐVT, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và các quy định của pháp luật có liên quan.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban Quản lý dự án Thăng Long tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Điều 2. Nguyên tắc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 34 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thoả thuận của hợp đồng.

2. Khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (giá hợp đồng sau điều chỉnh) không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh, trường hợp vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải báo cáo Người quyết định đầu tư cho phép.

3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng được áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.

4. Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%), chỉ được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

5. Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thoả thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng.

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 859/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 05/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 859/BXD-KTXD

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244035