• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 859/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phân bón dạng hàng xá, hàng rời do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 859/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phân bón dạng hàng xá, hàng rời

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 239/HQCT-NV ngày 05/2/2018 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về việc nhập khẩu phân bón dạng hàng xá, hàng rời, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc nhập khẩu phân bón dạng hàng xá, hàng rời, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có công văn số 2914/GSQL-GQ1 ngày 17/11/2017 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết./.

(Gửi kèm công văn số 2914/GSQL-GQ1)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL-GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 859/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 23/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 859/GSQL-GQ1

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378526