• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới biển


 

Công văn 86/CP-NC năm 2016 đính chính Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 86/CP-NC
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/CP-NC
V/v đính chính Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Do sơ xuất trong khâu đánh máy, xin đính chính sai sót trong Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

Tại trang 16, cột thứ 4 (Xã, phường, thị trấn), dòng thứ 18 từ trên xuống Phụ lục Danh sách xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành kèm theo Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ, viết là: “Xã Phong Lạc”.

Nay xin sửa lại là: “Xã Phong Điền”./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Đại tướng Phùng Quang Thanh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 86/CP-NC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 28/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/04/2016   Số công báo: Từ số 273 đến số 274
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 86/CP-NC

517

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
307571