• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 8610/VPCP-QHQT năm 2013 tổ chức Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Bỉ về Hợp tác kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8610/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8610/VPCP-QHQT
V/v Tổ chức Kỳ họp lần thứ 2 y ban hỗn hợp Việt Nam-BỈ về Hợp tác kinh tế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đu tư;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7464/BKHĐT- KTĐN ngày 03 tháng 10 năm 2013) về việc tổ chức Kỳ họp lần thứ 2 y ban hỗn hp Việt Nam - Bỉ về Hợp tác kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan tổ chức Kỳ hp lần thứ 2 y ban hỗn hợp Việt Nam - Bỉ về Hợp tác kinh tế tại Hà Nội từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TC,NNPTNN,KHCN,CT,GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP; các Vụ:TH, KTTH; cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).VB

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8610/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 15/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8610/VPCP-QHQT

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209975