• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 863/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 863/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng công ty lắp máy Việt nam - CTCP

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 277/TCT-KTKT ngày 02/4/2018 của Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) về việc đề nghị hướng dẫn về định mức công tác tổ hợp và lắp đặt Tuabin, lò hơi dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác tổ hợp và lắp đặt Tuabin, lò hơi là các công tác đã được xác định định mức trong tập định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/12/2009. Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP căn cứ vào các định mức quy định tại Quyết định này để tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP nghiên cứu, thực hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Cục KTXD, (N)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 863/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 863/BXD-KTXD

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381938