• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Trạm thu phí


Công văn 866/TTg-CN năm 2018 về bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 866/TTg-CN
V/v bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 6483/BGTVT-ĐTCT ngày 18 tháng 6 năm 2018 về tình hình thu phí tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2018 về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí của các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT, trong đó có trạm thu phí cầu Tân Đệ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(3) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 866/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 09/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 866/TTg-CN

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386913