• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính


 

Công văn 8744/VPCP-KTTH năm 2013 thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8744/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8744/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 6477/BCT-QLTT ngày 23 tháng 7 năm 2013 về việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu: Bộ Tư pháp có ý kiến cụ thể đối với 02 nội dung đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn nêu trên, bao gồm việc áp dụng mức phạt tiền đối với tổ chức và cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính và việc sử dụng các biểu mẫu quyết định, biên bản hiện hành mà không cần sửa chữa, tẩy xóa các mục ghi căn cứ đã được in sẵn trên mẫu đảm bảo theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 10 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I, PL, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8744/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 18/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8744/VPCP-KTTH

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210464