• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 877/TCHQ-TXNK vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 877/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 877/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 247/HQHN-TXNK ngày 30/01/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội về vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa Công ty CP Ô tô TMT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3157/TCHQ-KTTT ngày 12/6/2007 hướng dẫn thực hiện. Căn cứ theo quy định tại Điều 92, Điều 93 Luật Quản lý thuế, đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế để thu hồi đủ tiền thuế nợ, tiền phạt chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 877/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 877/TCHQ-TXNK

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173862