• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 8787/QLD-CL năm 2014 công bố công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng (Đợt 4) do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 8787/QLD-CL
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8787/QLD-CL
V/v công bố các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng (Đợt 4)

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/08/2013 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc KTCL thuốc nhập khẩu theo tinh thần công văn số 13719/QLD-CL ;

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Công bố Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng (Đợt 4).

2. Rút ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng đối với 05 công ty sau:

- Công ty Pfizer PGM, France;

- Công ty Denk Pharma GmbH & Co. KG. Germany;

- Công ty Systa Labs – India;

- Công ty Korea Prime Pharm. Co.Ltd. Korea;

- Công ty Macleods Pharmaceuticals Ltd., India.

3. Danh sách cập nhật các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng tổng hợp từ đợt 1 đến đợt 4 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục Quản lý chất lượng thuốc.

Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thông báo thông tin trên tới các cơ sở y tế trên địa bàn để áp dụng thực hiện hoạt động đấu thầu thuốc theo đúng quy định.

Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;
- Website Cục Quản lý dược;
- Lưu: VT, CL (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8787/QLD-CL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 28/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8787/QLD-CL

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244133