• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


 

Công văn 8844/VPCP-ĐMDN năm 2016 ủy quyền ký báo cáo của Chính phủ về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8844/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8844/VPCP- ĐMDN
V/v ủy quyền ký báo cáo của Chính phủ về tình hình cổ phần hóa DNNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14553/BTC-TCDN ngày 14 tháng 10 năm 2016 về việc ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với nội dung Báo cáo nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, ĐMDN. (Lân)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8844/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 17/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8844/VPCP-ĐMDN

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326128