• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giá


 

Công văn 8907/VPCP-KTTH về Thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27 tháng 9 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8907/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8907/VPCP-KTTH
V/v Thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27 tháng 9 năm 2019

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 138/TTr-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 về Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 27 tháng 9 năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung dự thảo Thông báo kết luận do Bộ Tài chính trình.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá hoàn thiện và ký Thông báo kết luận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: KHĐT, CT, Y tế, GD&ĐT, GTVT, XD,
NN&PTNT, TN&MT, TT&TT, LĐTB&XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- B
o hiểm Xã hội Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo điều hành giá;
- T
ng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, CN, NN, KGVX;
-
Lưu: VT, KTTH (3), DH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8907/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8907/VPCP-KTTH

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425606