• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế bảo vệ môi trường


 

Công văn 8916/VPCP-KTTH năm 2018 Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8916/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8916/VPCP-KTTH
V/v Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11231/BTC-CST ngày 14 tháng 9 năm 2018 về việc dự án Nghị quyết Biểu thuế bảo vệ môi trường, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với Báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 11231/BTC-CST nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký văn bản và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg. CP Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn V
ăn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHĐP, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
S

B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8916/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 17/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8916/VPCP-KTTH

449

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
394580