• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Kết cấu hạ tầng đường sắt

 

Công văn 8937/VPCP-KTN năm 2016 dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng, kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 8937/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8937/VPCP-KTN
V/v dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng, kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 148/TTr-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2016) về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, trình Chính phủ xem xét, sau khi Luật Đường sắt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Bộ: Tư pháp, GTVT, TNMT, KHĐT;
- TCty Đ
ường sắt VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng
TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3). y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8937/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8937/VPCP-KTN

295

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326799