• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 90/CXBIPH-QLPH năm 2019 về chính sách mặt hàng đối với hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành

Tải về Công văn 90/CXBIPH-QLPH
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ
PHÁT HÀNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/CXBIPH-QLPH
V/v chính sách mặt hàng đối với hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận được công văn số 59/TCHQ-GSQL ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Tổng cục Hải quan về chính sách mặt hàng đối với hàng hóa là xuất bản phẩm mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng theo hình thức xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Xuất bản, In và Phát hành có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Asashi Intecc Hà Nội là doanh nghiệp chế xuất mua hàng từ doanh nghiệp nội địa Việt Nam có thể xác định là mua bán nội địa và trường hợp doanh nghiệp nội địa Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa vào khu vực hải quan riêng không phải làm thủ tục xuất khẩu chuyên ngành theo quy định tại Điều 43 Luật Xuất bản.

2. Đối với hàng hóa có Mã số HS 4911.9990, tại Phụ lục II Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ban hành ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định phải thực hiện thủ tục nhập khẩu chuyên ngành nếu là hàng hóa có xuất xứ nước ngoài nhập khẩu qua cửa khẩu vào Việt Nam.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo; (để b/c)
- Lưu: VT, QLPH, TTPC, XT (05).

CỤC TRƯỞNG
Chu Văn Hòa

 

Điều 43. Xuất khẩu xuất bản phẩm

Xuất bản phẩm đã được xuất bản và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam được phép xuất khẩu ra nước ngoài.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 90/CXBIPH-QLPH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất bản, In và Phát hành   Người ký: Chu Văn Hòa
Ngày ban hành: 29/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 90/CXBIPH-QLPH

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407002