• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Nâng cao năng lực cạnh tranh

 

Công văn 900/VPCP-KTTH năm 2016 về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 900/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/VPCP-KTTH
V/v Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 13510/TTr-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan bằng văn bản đối với Đề án này; trên cơ sở đó tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm 2 Thông báo số 106/TB-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: NNPTNT, KHCN, TNMT, NG, TC, KHĐT, GTVT, GDĐT, LĐTBXH, NHNNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, KTN, QHQT, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

2. Bộ Công Thương trao đổi, lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về đề cương Đề án. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn chỉnh Đề án, lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan để tiếp thu, hoàn thiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 900/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 900/VPCP-KTTH

2.180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302609