• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 905/BXD-VLXD năm 2015 về gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 905/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 905/BXD-VLXD
V/v: gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác cảng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 28/CV-IMPORT ngày 29/3/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác cảng về việc đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét thông luồng cửa Cổ Chiên thuộc các xã Thạnh Phong, Giao Thạnh, An Nhơn, An Quy, An Thuận, Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre và xã Long Hòa huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh”. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 29/5/2014, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1097/BXD-VLXD thống nhất việc gia hạn để Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác cảng được làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu trong quá trình thực hiện Dự án “Nạo vét thông luồng cửa Cổ Chiên thuộc các xã Thạnh Phong, Giao Thạnh, An Nhơn, An Quy, An Thuận, Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre và xã Long Hòa huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh” với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ ngày 29/5/2014 đến ngày 31/12/2014.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác cảng, trong thời gian qua Công ty đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, nhân lực để triển khai nhưng do thời tiết xấu, nên đơn vị vẫn chưa thể triển khai được việc nạo vét và xuất khẩu cát nhiễm mặn.

Trên cơ sở kết quả báo cáo, kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác cảng tiếp tục thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên, để quá trình thực hiện Dự án phục vụ yêu cầu cấp bách thông luồng đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi lại, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn việc Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác cảng làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/12/2015. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét thông luồng cửa Cổ Chiên thuộc các xã Thạnh Phong, Giao Thạnh, An Nhơn, An Quy, An Thuận, Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre và xã Long Hòa huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh”. Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác cảng thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Bến Tre; Trà Vinh;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 905/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 24/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 905/BXD-VLXD

457

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279102