• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 905/UBND-VX năm 2020 về tạm ngừng hoạt động của các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 905/UBND-VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 905/UBND-VX
Về tạm ngừng hoạt động của các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Sở Y tế; Sở Du lịch;
- Sở Công thương;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Xét đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 1459/SVHTT-VP; ngày 14 tháng 3 năm 2020 về tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu để hạn chế tụ tập đông người, hạn chế nguy cơ dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến của Giám đốc Sở Y tế về tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố hiện nay và ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 14 tháng 3 năm 2020;

Ủy ban nhân dân thành ph chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn nêu trên, yêu cầu tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu kể từ 18 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020.

2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, các Sở - ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sở - ngành thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 905/UBND-VX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 14/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 905/UBND-VX

488

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437143