• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 9075/BCT-XNK năm 2013 hoàn trả số tiền ký quỹ đặt cọc kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 9075/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9075/BCT-XNK
V/v hoàn trả số tiền ký quỹ đặt cọc kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thuận Phong
(Địa chỉ: Số 6 đường Hữu Nghị, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 86/2013/TP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thuận Phong về việc không tiếp tục kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh và xin trả lại Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh được Bộ Công Thương cấp theo quy định của Thông tư số 21/2011/TT-BCT , Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh số 47/BCT-XNK (MS-TNTX) ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thuận Phong đã hết hiệu lực thi hành.

2. Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thuận Phong được hoàn trả lại số tiền ký quỹ dự phòng phục vụ việc kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh đang đặt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thuận Phong biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9075/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9075/BCT-XNK

264

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210116