• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 907a/VPCP-KTTH năm 2016 bổ sung quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 907a/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 907a/VPCP-KTTH
V/v bổ sung quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 432/BCT-XNK ngày 15 tháng 01 năm 2016 về việc bổ sung quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 432/BCT-XNK nêu trên về việc bổ sung các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An là địa bàn quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: NNPTNT, TC, KHĐT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 907a/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 907a/VPCP-KTTH

2.241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302564