• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 9083/TCHQ-QLRR năm 2014 hướng dẫn thay đổi, lựa chọn phương pháp kiểm tra qua máy soi container do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9083/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9083/TCHQ-QLRR
V/v hướng dẫn thay đổi, lựa chọn phương pháp kiểm tra qua máy soi container

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Trị.

Trong quá trình thực hiện các quy định tại Quyết định số 4288/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container, đã xuất hiện tình trạng ùn tắc hàng hóa cục bộ tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố (nơi có trang bị máy soi container), để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Trường hợp số lượng lô hàng được lựa chọn kiểm tra qua máy soi vượt quá công suất và điều kiện soi chiếu thực tế của máy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thực hiện việc chuyển đổi phương pháp kiểm tra từ kiểm tra qua máy soi sang kiểm tra thủ công với số lượng phù hợp, vừa đảm bảo hiệu suất soi chiếu qua máy soi vừa đảm bảo tránh ùn tắc hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

2. Đối với trường hợp một lô hàng cùng một mặt hàng được lựa chọn kiểm tra qua máy soi có số lượng trên 05 container, Chi cục trưởng căn cứ vào thực tế hàng hóa để quyết định số lượng container đưa vào soi chiếu và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Qua kiểm tra, nếu phát hiện nghi vấn thì chuyển soi chiếu 100% hoặc kiểm tra thực tế 100% lô hàng.

3. Trường hợp xảy ra ùn tắc hoặc sự cố hệ thống máy soi, Cục Hải quan có trách nhiệm báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Ban Quản lý rủi ro hải quan) để điều chỉnh kịp thời việc áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra.

4. Hàng tháng, Cục Hải quan bổ sung báo cáo số lượng container, số lượng tờ khai hải quan chuyển đổi phương pháp kiểm tra từ kiểm tra máy soi sang kiểm tra thủ công tại báo cáo định kỳ ban hành kèm Quyết định số 4288/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Đ/c Vũ Ngọc Anh - PTCT (để b/c);
- Cục GSQL (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9083/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Quách Đăng Hòa
Ngày ban hành: 22/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9083/TCHQ-QLRR

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240971