• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động tiêm chủng


 

Công văn 9145/BYT-DP năm 2016 triển khai áp dụng phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 9145/BYT-DP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9145/BYT-DP
V/v triển khai áp dụng phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, công tác tiêm chủng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nhờ đạt tỷ lệ tiêm chủng cao mà tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em như bạch hầu, ho gà, sởi... đã giảm từ hàng trăm đến hàng nghìn lần. Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000, loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, giúp Việt Nam đạt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Tuy nhiên, hiện nay trước sự phát triển kinh tế, xã hội, điều kiện sống của người dân có nhiều thay đổi. Vấn đề đô thị hóa cũng đang phát triển mạnh, việc đi lại, chuyển chỗ ở của người dân ngày một tăng lên, dẫn đến việc quản lý đối tượng tiêm chủng gặp không ít khó khăn. Để quản lý, theo dõi quá trình tiêm chủng của người dân từ khi sinh ra đến suốt đời, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết về tiêm chủng cho người dân, Bộ Y tế triển khai ứng dụng phần mềm trong quản lý tiêm chủng, ứng dụng này là xu thế tất yếu trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong thời điểm hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP Ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai xây dựng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (gọi tắt là Hệ thống). Hệ thống đảm bảo quản lý tất cả các đối tượng tiêm chủng, là trẻ em, phụ nữ theo mã ID, quản lý suốt đời từ khi trẻ sinh ra (bao gồm tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng dịch vụ), quản lý vật tư vắc xin và các tiện ích khác cho người dùng như quét mã vạch, nhắn tin cho người dân, cổng thông tin tra cứu lịch sử tiêm chủng. Hệ thống sẽ được sử dụng tại tất cả các đơn vị y tế từ Trung ương đến tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường có liên quan đến công tác tiêm chủng. Đến nay Hệ thống về cơ bản đã hoàn thành, được triển khai thí điểm tại các tỉnh/thành phố: Bắc Ninh, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và đã triển khai công tác đào tạo giảng viên tuyến tỉnh cho các tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước để áp dụng Hệ thống. Thời gian dự kiến áp dụng chính thức Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia trên phạm vi toàn quốc bắt đầu từ tháng 6/2017.

Để triển khai áp dụng Hệ thống, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch UBND giúp đỡ, chỉ đạo Sở Y tế và các Sở, ban ngành liên quan của tỉnh/thành phố tiếp nhận và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại toàn bộ các cơ sở tiêm chủng của tỉnh/thành phố. Đồng thời quan tâm bố trí kinh phí cho đào tạo, tập huấn cán bộ, đảm bảo hệ thống máy tính, máy in, mạng Internet..., cũng như điều kiện hỗ trợ khác.

Bộ Y tế giao Cục Y tế dự phòng làm đầu mối phối hợp với Sở Y tế tỉnh/thành phố và các đơn vị liên quan để triển khai áp dụng Hệ thống nêu trên.

Trân trọng cám ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp);
- Các Cục: YTDP, QLKCB, CNTT - BYT (để thực hiện);
- Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố (để thực hiện);
- TTYTDP các tỉnh/thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9145/BYT-DP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 28/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9145/BYT-DP

681

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
344651