• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 915/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2017 phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 915/LĐTBXH-QLLĐNN
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11/10/2005, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Bản Thỏa thuận với Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về việc đưa thực tập sinh Việt Nam sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Thực tập sinh sang Nhật Bản theo Chương trình này sẽ vừa học tập, vừa làm việc tại các công ty tiếp nhận Nhật Bản trong thời gian 03 năm và được hưởng tin lương theo hợp đồng ký kết với công ty tiếp nhận. Chi phí đào tạo tiếng Nhật trong thời gian 04 tháng trước phái cử do Tổ chức IM Japan đài thọ. Người lao động chịu chi phí đào tạo tiếng Nhật dự bị trong thời gian 03 tháng; chi phí ăn ở trong thời gian tham dự khóa đào tạo dự bị và đào tạo trước phái cử; chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu và visa. Ngoài các chi phí nêu trên, người lao động không phải chịu chi phí nào khác. Sau khi hoàn thành chương trình thực tập tại Nhật Bản về nước đúng thời hạn, thực tập sinh được hỗ trợ 200.000 yên/người cho mỗi năm thực tập để khởi nghiệp. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ thực hiện Chương trình này.

Thực hiện thỏa thuận trên, trong kế hoạch tháng 3 và tháng 4 năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Tổ chức IM Japan tổ chức tuyển chọn 500 thực tập sinh đi thực tập tại Nhật Bản từ các địa phương trên toàn quốc.

Bô Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phi hợp với Trung tâm lao động ngoài nước (COLAB) để thông tin về chương trình đến người lao động của địa phương. Về tiêu chí ứng viên, thời gian, địa đim tuyn chọn và các thủ tục cn thiết khác, Trung tâm lao động ngoài nước sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo và trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm LĐNN (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 915/LĐTBXH-QLLĐNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 14/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 915/LĐTBXH-QLLĐNN

570

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342598