• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế bảo vệ môi trường


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 9156/TXNK-CST năm 2018 về thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 9156/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9156/TXNK-CST
V/v thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng dầu

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần hóa dầu và thiết bị công nghiệp Hà Nội
(S23 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, T39, phường Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội);
- Công ty TNHH Chem-Trend Việt Nam
(Tầng 7, Tòa nhà Phương Nam, s
157 đường Võ Thị Sáu, Phường 06, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 079/2018/HAPI ngày 07/9/2018 của Công ty cổ phần hóa dầu và thiết bị công nghiệp Hà Nội và công văn số 1811/CV ngày 12/11/2018 của Công ty TNHH Chem-Trend Việt Nam phản ánh vướng mắc về chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng dầu (chế phẩm dầu trong công nghiệp, dầu nhờn, mỡ nhờn,...). Về vấn đề này Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã chuyển các văn bản vướng mắc về xác định đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu (dầu khoáng, dầu gốc, dầu trắng, dầu Parafin, dầu hóa dẻo, dầu Naphthenic, dầu máy biến thế ...) để Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính chủ trì xử lý. Do đó, Cục Thuế xuất nhập khẩu ghi nhận vướng mắc của doanh nghiệp và sẽ có công văn trả lời sau khi có công văn hướng dẫn chung của Bộ Tài chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty cổ phần hóa dầu và thiết bị công nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH Chem-Trend Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST(3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 1558/TXNK-CST năm 2019

Tiếp theo công văn số 9156/TXNK-CST ngày 25/12/2018 của Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan về chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu gốc, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Tương tự trường hợp vướng mắc tại công văn số 079/2018/HAPI ngày 07/9/2018 của Công ty cổ phần hóa dầu và thiết bị công nghiệp Hà Nội và công văn số 1811/CV ngày 12/11/2018 của Công ty TNHH Chem-Trend Việt Nam, Bộ Tài chính đã có công văn số 1809/BTC-CST ngày 14/02/2019 hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với dầu gốc nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất, pha chế ra dầu nhờn xuất, bán (Đính kèm).

Đề nghị Công ty nghiên cứu hướng dẫn tại công văn nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty cổ phần hóa dầu và thiết bị công nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH Chem-Trend Việt Nam biết./.

Xem nội dung VB
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 1558/TXNK-CST năm 2019
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9156/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 25/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9156/TXNK-CST

310

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
403852