• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9163/VPCP-CN năm 2020 về Nghiên cứu thông tin báo Vietnamnet nêu về Dự án đường dây 500 kV mạch 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9163/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9163/VPCP-CN
V/v Nghiên cứu thông tin báo Vietnamnet nêu về Dự án đường dây 500 kV mạch 3

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Báo điện tử Vietnamnet ngày 18 tháng 10 năm 2020 có đưa thông tin: Dự án đường dây 500kV mạch 3, một trong các dự án quan trọng cấp điện cho miền Nam đang bị chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, công thêm ảnh hưởng của giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Tiếp đó mùa mưa năm 2020, ở nhiều địa phương có mưa to, tiếp tục ảnh hưởng tới thi công dự án.

Về thông tin nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo, xử lý bảo đảm tiến độ, an toàn công trình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2). Tm

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9163/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 03/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9163/VPCP-CN

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456768