• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 918/TXNK-TGHQ năm 2018 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 918/TXNK-TGHQ
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 918/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng.
(Địa chỉ: Số 5 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 01/CV-CTCP ngày 09/1/2018, công văn số 03/CV-CTCP ngày 23/1/2018 của Công ty cổ phần Kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng (sau đây gọi tắt Công ty) đề nghị xem xét chấp nhận mức giá tính thuế nhập khẩu đối với sản phẩm cá nục đông lạnh nguyên con nhập khẩu từ Đài Loan, cá thu đông lạnh nguyên con theo giá khai báo. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 1195/TXNK-TGHQ ngày 13/4/2017 trả lời Công ty về vướng mắc trị giá hải quan liên quan đến mặt hàng thủy sản đông lạnh nguyên con. Đề nghị quý Công ty nghiên cứu công văn nêu trên và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty cổ phần Kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tp.Hải Phòng (để biết);
- Cục Hải quan tp.HCM (để biết);
- Lưu: VT, TGHQ (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 918/TXNK-TGHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 918/TXNK-TGHQ

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375628