• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 92/VPCP-CN năm 2017 về cấp chuyển đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 92/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 92/VPCP-CN
V/v cấp chuyển đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 467/BGTVT-VP ngày 06 tháng 12 năm 2016 về việc báo cáo nội dung quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Tư pháp, quyết định việc cấp chuyển đổi Giấy phép lái xe theo thm quyền, đúng quy định của pháp luật; bảo đảm phù hợp với thực tiễn trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Th tướng;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, Cục KSTT;
- Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 05/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 92/VPCP-CN

388

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
336663