• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 9224/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm để bảo hành cho khách hàng nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9224/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9224/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm để bảo hành cho khách hàng nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 1596/HQBD-GSQL ngày 30/6/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương phản ánh vướng mắc về thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm để bảo hành cho khách hàng nước ngoài của Công ty TNHH Interwood Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục xuất khẩu

Thủ tục xuất khẩu linh kiện, bán thành phẩm để bảo hành cho khách hàng nước ngoài thực hiện theo quy định như đối với loại hình sản xuất xuất khẩu. Khi xuất khẩu linh kiện, bán thành phẩm để bảo hành cho đối tác nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hợp đồng mua bán phải có điều khoản bảo hành;

- Doanh nghiệp phải có văn bản về việc xuất khẩu hàng hóa kèm thông báo về số lượng, chủng loại của đối tác nước ngoài yêu cầu bảo hành.

2. Về chứng từ thanh toán

Nếu tại hợp đồng thương mại ký kết giữa Công ty Interwood Việt Nam với khách hàng có điều khoản xuất khẩu bù (bảo hành) và trong văn bản đề nghị bảo hành của phía nước ngoài có cụ thể số lượng hàng hóa đề nghị bảo hành thì doanh nghiệp không phải xuất trình chứng từ thanh toán trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế cho số hàng hóa gửi đi bảo hành không được thanh toán./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9224/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9224/TCHQ-GSQL

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241018