• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Công văn 9301/VPCP-KTN năm 2016 về công nhận khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại III do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9301/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9301/VPCP-KTN
V/v công nhận khu vc thị trấn Tĩnh Gia mở rộng, huyện Tĩnh Gia, tnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng (văn bản số 1902/BXD-PTĐT ngày 01 tháng 9 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (văn bản số 3385/BTP-VĐCXDPL ngày 29 tháng 9 năm 2016), Nội vụ (văn bản s 4475/BNV-CQĐP ngày 23 tháng 9 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị công nhận khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý việc công nhận khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chun đô thị loại III như đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên. Bộ Xây dựng thực hiện việc công nhận đô thị nêu trên theo thẩm quyền và bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: NV, TP;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa (
25).

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9301/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9301/VPCP-KTN

624

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327934