• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 9306/NHNN-TTGSNH năm 2015 về tăng cường thanh tra, giám sát đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 9306/NHNN-TTGSNH
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9306/NHNN-TTGSNH
V/v tăng cường thanh tra, giám sát đối với hoạt động ngân hàng

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hà Nội;
- Cục
trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

 

Thời gian gần đây tại một số tỉnh, thành phố đã phát sinh hiện tượng các tổ chức, cá nhân có biểu hiện như: các cửa hiệu có ghi nội dung cầm đồ, treo biển cho vay đáo hạn ngân hàng hoặc dịch vụ tín dụng tín chấp, cho vay họ ngày và phát hiện nhiều pano, tờ rơi được treo, dán trên cây, cột điện, tủ điện... dọc trên các tuyến phố, có nội dung quảng cáo về vay đáo hạn ngân hàng, hỗ trợ vay vốn, cho vay tiêu dùng, cho vay tiền cầm giấy tờ xe máy, cho vay cầm cố bằng lái xe, thẻ sinh viên..., để hạn chế, ngăn chặn việc các tổ chức, cá nhân không phải là TCTD thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các TCTD năm 2010, Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ và Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, Cục trưởng Cục TTGSNH chi nhánh TP.Hà Nội (phối hợp với NHNN TP.Hà Nội) và Cục trưởng Cục TTGSNH chi nhánh TP.HChí Minh (phối hợp với NHNN TP.H Chí Minh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiến hành rà soát, thu thập thông tin đối với những tổ chức, cá nhân trên địa bàn không phải là TCTD thực hiện hoạt động ngân hàng với một số nội dung nêu trên để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Báo cáo và đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành (Công an, Quản lý thị trường, Cơ quan thuế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh...) để tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với các chủ cơ sở cầm đồ và các tổ chức, cá nhân không phải là TCTD thực hiện hoạt động ngân hàng để có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

3. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý, giám sát, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức, cá nhân không phải là TCTD thực hiện hoạt động ngân hàng phát sinh trên địa bàn.

4. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Cục trưởng Cục TTGSNH TP.Hà Nội và Cục trưởng Cục TTGSNH TP.H Chí Minh báo cáo kết quả rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không phải là TCTD thực hiện hoạt động ngân hàng cho UBND tỉnh, thành phố và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 25 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (qua Cơ
quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), trước ngày 31/12/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND t
nh, TP (để phối hợp);
- Lưu VP, TTGSNH
1.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Phước Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9306/NHNN-TTGSNH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Nguyễn Phước Thanh
Ngày ban hành: 07/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Tại Công văn 9306/NHNN-TTGSNH, NHNN yêu cầu NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố, Cục trưởng Cục TTGSNH chi nhánh TP.Hà Nội và Cục trưởng Cục TTGSNH chi nhánh TP.Hồ Chí Minh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiến hành rà soát, thu thập thông tin đối với những tổ chức, cá nhân trên địa bàn không phải là TCTD thực hiện hoạt động ngân hàng với một số nội dung nêu trên để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Báo cáo và đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với các chủ cơ sở cầm đồ và các tổ chức, cá nhân không phải là TCTD thực hiện hoạt động ngân hàng để có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

3. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý, giám sát, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức, cá nhân không phải là TCTD thực hiện hoạt động ngân hàng phát sinh trên địa bàn.

4. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Cục trưởng Cục TTGSNH TP.Hà Nội và Cục trưởng Cục TTGSNH TP.Hồ Chí Minh báo cáo kết quả rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý cho UBND tỉnh, thành phố và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 31/12/2015

Từ khóa: Công văn 9306/NHNN-TTGSNH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297853