• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Lương tối thiểu vùng

 

Công văn 932/BLĐTBXH-LĐTL năm 2015 về đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 932/BLĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 932/BLĐTBXH-LĐTL
V/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiu vùng

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2015. Đ nắm tình hình thực hiện làm căn cứ đề xuất phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng và địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP nêu trên.

2. Trường hợp có đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đi với các Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp (nếu có), các Hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo Chính phủ xem xét, điều chỉnh.

3. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng và văn bản đề nghị điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/5/2015 (fax: 043.9386139).

Rất mong sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện của đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 932/BLĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 19/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 932/BLĐTBXH-LĐTL

377

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268661