• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 935/TXNK-CST năm 2013 ghi nhận vướng mắc do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 935/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 935/TXNK-CST
V/v ghi nhận vướng mắc

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1034/HQTH-NV ngày 13/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết toán việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa miễn thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

CỤC TRƯỞNG
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 935/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 20/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 935/TXNK-CST

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195561